Materiały konferencyjne

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Projekt dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, która odbędzie się 30 września 2022r. w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Niniejsze wydarzenie odpowiada na potrzebę społecznego dialogu oraz wspólnego tworzenia rozwiązań mających na celu zdrowe starzenie się społeczeństwa, a także przeciwdziałanie zjawisku ageizmu. Prezentacje wygłaszane w trakcie konferencji dotyczyć będą aktualnych wyzwań, jakie czekają zarówno medycynę, jak i zdrowie publiczne w kontekście holistycznej opieki, wspierania populacji osób starszych oraz ich otoczenia.

Konferencja zostanie przeprowadzona hybrydowo – uczestnicy online będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom.

Zapraszam do udziału,

dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Skład Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR

 

Członkowie komitetu:

dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie,

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Krajowy Konsultant w dziedzinie Geriatrii, Kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii NIGRiR,

mgr Klaudia Ćwiklińska, Specjalista ds. Zdrowia Publicznego, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR,

Monika Dąbrowska, Specjalista ds. Administracji, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR.

mgr Jakub Brzeziński, Specjalista ds. Zdrowia Publicznego, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR.

Informacje

ORGANIZATOR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a,
01-381 Warszawa

PATRONAT MEDIALNY

KONFERENCJA HYBRYDOWA
Streaming odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*.
Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

W przypadku udziału w konferencji na sali obrad należy zarejestrować swój udział nie później niż do wtorku 27 września. Po tym terminie rejestracja do udziału na Sali obrad będzie niemożliwa, będzie możliwa wyłącznie rejestracja do udziału online.

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Dla osób uczestniczących osobiście

  • udział w obradach
  • poczęstunek w czasie przerw kawowych i lunch

Dla osób uczestniczących online

  • transmisję obrad
  • możliwość zadawania pytań na czacie
 

REJESTRACJA UCZESTNICTWA: zakładka rejestracja

TERMIN KONFERENCJI
30 września 2022 r.

MIEJSCE KONFERENCJI
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Aula, I piętro

KOSZTY UCZESTNICTWA:

Termin opłaty/Wysokość opłaty

do 30.06.2022

po 30.06.2022

Udział w konferencji

380 zł

450 zł

Udział w konferencji – członkowie PTN, PLTR, PTU

350 zł

400 zł

Podane ceny brutto z VAT

Wysokość opłat za udział w spotkaniu towarzyskim oraz za udział osoby towarzyszącej w konferencji (bez wstępu na salę obrad oraz wystawę firm sponsorujących)

Termin opłaty/Wysokość opłaty

do 30.06.2022

po 30.06.2022

Udział osoby towarzyszącej w konferencji

350 zł

380 zł

Udział w spotkaniu towarzyskim - uczestnik

160 zł

180 zł

Udział w spotkaniu towarzyskim– osoba towarzysząca

160 zł

180 zł

Podane ceny brutto z VAT

HOTELE, NOCLEGI

Uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

Wykładowcy konferencji

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Klinika Neonatologii, Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.
Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu .W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ).
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK
Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 21-09-2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej. Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Pasja: poza immunologią – podróże, ogród, książki
Dr n. med. Witold Błaż
Klinika Noworodków z PITN; Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna - KlinicznySzpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie. Zainteresowania: niewiarygodne wcześniactwo; hemodynamika noworodka; Marzenie: Ogólnopolski Rejestr Wcześniaków <32 tc. z bazą długofalowych obserwacji
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalista chorób dziecięcych i chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Neonatologii CM UMK Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.
Dr n. med. Ilona Małecka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrotwotnej UM w Poznaniu. Pracuje także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds Szczepień Ochronnych SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Edukuje rodziców małych pacjentów na swoim profilu na instagramie: dr_ilonamalecka

Program

Skład Komitetu Naukowego

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, Kierownik Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

 

Członkowie Komitetu:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Rektor, Dyrektor Instytutu Nauk Klinicznych,
Koordynator kierunku lekarskiego Uczelni Medycznej im. Marie Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, Kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory
Reicher w Warszawie.

dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

dr n. med. Ewa Kądalska, Klinika Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego.

prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Kierownik
Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, Konsultant Krajowy
w dziedzinie Reumatologii.

dr n med. Małgorzata Mańczak, Asystent, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

dr n. o zdr. Jakub Owoc, Adiunkt, Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.

dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR, Pełnomocnik Dyrektora ds.
Naukowych NIGRiR, Kierownik CWBK NIGRiR, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, ekspert polsko-amerykańskich konsultacji w dziedzinie nauki i techniki przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa, Prodziekan ds. Dydaktyki i Nauki Wydziału Medycznego, Uczelnia Łazarskiego.

prof. dr hab. n. med. Dorota Religa, Profesor geriatrii w Karolinska Institutet (Szwecja), Department of Neurobiology, Care Sciences and Society – NVS.

prof. dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz, Kierownik Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia
Tętniczego i Medycyny Rodzinnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej
Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Kierownik Kliniki Geriatrii Narodowego Instytutu
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii.

dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR, Kierownik Kliniki Rehabilitacji Narodowego
Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie.

09:00-10:40Sesja 1
Prowadzący: dr n. med. Marek Tombarkiewicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
9.00–9.10Otwarcie konferencji. Powitanie gości
dr n. med. Marek Tombarkiewicz,
Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
9.10–9.30Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
9.30–9.50Wystąpienie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego
Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka
9.50–10.20Wykład wprowadzający
dr Paloma Cuchi
Dyrektor Regionalny WHO w Polsce
10.20-10.40Nadciśnienie tętnicze u osób starszych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
10:40-11:00Mikrobiota jelitowa oraz jej wpływ na choroby przewlekłe i procesy starzenia
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska - Wyszkowska
11:00-11.20Przerwa kawowa
11:20-12:20Sesja 2
Prowadzący: dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR, dr n. med. Małgorzata Mańczak, dr n. med. Ewa Kądalska
11.20–11.40Powstrzymywanie starzenia nerek u osób starszych
prof. dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz
11.40–12.00Zapalenie płuc u osób starszych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Geriatrii
12.00–12.20Odmienność zapalnych chorób reumatycznych u osób starszych
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska,
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii
12.20–13.00Lunch
13:00-15:50Sesja 3
Prowadzący: dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, dr n. o zdr. Jakub Owoc, mgr Klaudia Ćwiklińska
13.00–13.20Precyzyjna medycyna w geriatrii
prof. dr hab. n. med. Dorota Religa
13.20–13.40Prewencja chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych w populacji osób starszych
dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
13.40–14.00Profilaktyka występowania zespołów bólowych układu ruchu w grupie osób starszych
prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
14.00-14.20Rehabilitacja a zdrowe starzenie się
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
14.20-14.40Wyzwania gerontoonkologii
dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski
14.40–15.30Panel Przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Dyrektor CSK MSWiA w Warszawie, Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku „NESTOR” w Warszawie,
prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor, CMKP, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie,
dr n. med. Mateusz Gortat, Kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Młodych Naukowców, Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowego „Nauki przyrodnicze i medyczne”
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB, Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej, Uniwersytet w Białymstoku, Opiekun Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku.


Moderatorzy:
dr n. med. Ewa Kądalska, dr n. o zdr. Jakub Owoc, mgr Klaudia Ćwiklińska
15.30–15.50Dyskusja i podsumowanie konferencji

W programie przewidziano wystąpienia promocyjne firm
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji

Partnerzy główni

Partnerzy

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „Neonatologia2022”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi następująca kwotę:
100% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed rozpoczęciem konferencji;
50% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji;
20% wpłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji,
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 7 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa


tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl
strona WWW: medius.com.pl

WOJCIECH BŁOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl